14. 10 – 17. 10. 2015

Informace

On-line registrace s možností vkládání abstrakt:

Registrace a konferenční poplatky

Na kongres se zájemci mohou řádně přihlásit pomocí on-line registrace, která bude aktivní od počátku března 2015. Termín řádného přihlášení na kongres je stanoven do 31. května 2015. V tomto termínu prosíme o uskutečnění potřebných plateb, a to bankovním převodem. Platby jsou přijímány v CZK, pouze předkonferenční exkurze zajištěná slovenskými kolegy bude placena v EUR.

Konferenční poplatky

Platba v termínu do 31. 5. 2015

Členové České geologické splečnosti, Slovenskej geologickej spoločnosti, studenti a důchodci:
2000,- CZK

Ostatní:
2500,- CZK

Pozdní platba (po 31. 5 . 2015)

3000,- CZK

Konferenční poplatky zahrnují konferenční balíček (tašku s tištěným sborníkem abstrakt, tištěným exkurzním průvodcem, poznámkovým blokem s propiskou, upomínkovými a reklamními předměty), uvítací přípitek, občerstvení v průběhu kongresu, návštěvu vinného sklepa, prohlídku jeskyně na Turoldu a dle časových možností komentovanou prohlídku Mikulova. Konferenční exkurze se platí zvlášť.

Konferenční exkurze

Předkonferenční exkurze, Slovensko20 EUR
Pokonferenční exkurze A350 CZK
Pokonferenční exkurze B350 CZK

Účastníci předkonferenční exkurze vyjedou z Bratislavy (14. 10. 2015, 9:00) a v odpoledních hodinách přijedou přímo do Mikulova. U obou pokonferenčních exkurzí bude vedle autobusové dopravy zajištěn i obědový balíček.

Podávání abstrakt

Konferenční abstrakta budou přijímána pomocí submitovacího systému. Abstrakta, vytvořená pomocí níže uvedené šablony, by měla mít maximální rozsah A4 včetně možných obrázků a citované literatury. Abstrakta by měla zahrnovat stručnou metodickou část + vlastní výsledky. Termín pro podání abstrakt je stanoven na 31. května 2015.

Navrhované tématické sekce

  • Geodynamický vývoj ČM a ZK
  • Paleobiogeografický vývoj ČM a ZK v paleozoiku a mesozoiku
  • Paleobiogeografický vývoj ČM a ZK v kenozoiku
  • Aplikovaná a environmentální geologie
  • Geoinformatika
  • Geoarcheologie

Při vložení abstrakt zvolíte vámi preferovanou tématickou sekci. Konečný počet a názvy tematických sekcí budou upřesněny ve druhém cirkuláři.

Prezentace a postery

Prezentace budou mít délku 15 min. + 5 min. na diskusi. K dispozici bude notebook a dataprojektor, jiné požadavky bude nutné konzultovat s organizátory. K dispozici budou dvě přednáškové místnosti, v případě dostatečného množství přihlášených počítáme s vytvořením paralelních sekcí.

Postery by měly mít rozměry maximálně výška 200 cm × šířka 90 cm, ideálně ve formátu A0. Vše potřebné k uchycení posterů bude zajištěno na místě.Novinky

14. 10. 2015: Předkonferenční exkurze
Sraz na předkonferenční exkurzi je v 8:45 hod. před hlavním vchodem (parkoviště) do Přírodovědecké fakulty UK (Mlynská dolina, Bratislava). Odjezd na exkurzi je v 9:00 hod.

15.10.2015: Jana Kotková: Diamant a zirkon - svědci procesů při pohřbení zemské kůry do pláštových hloubek
Přednáška pro Veřejnost 15.10.2015 od 18 hodin v sále Cabernet kongresového centra hotelu Galant v Mikulově

Aktualizovaný program kongresu
Zveřejněn aktualizovaný program kongresuKdy a kde

14. 10. 2015: Exkurze
Předkonferenční exkurze: Slovensko - Karpaty
(odjezd z Bratislavy)

15. – 16. 10. 2015: Kongres
Kongresové centrum
hotelu Galant, Mikulov

17. 10. 2015: Exkurze
Pokonferenční exkurze A,B: Východní okraj Českého masivu; Karpaty
Leták ke stažení

CirkulářeDokumenty

Kontakty

Martin Ivanov
Masarykova univerzita, Brno

David Buriánek
Česká geologická služba

Pavel Bokr
Technický správce webuFacebookOrganizátoři a sponzoři