14. 10 – 17. 10. 2015
Otevřený kongres ČGSpol. a SGS Mikulov 2015 > Exkurze > Pokonferenční B, sedimentární

Pokonferenční exkurze B, sedimentární

  1. 8:00 Mikulov odjezd
  2. 8:10 - 9:10 Svatý kopeček: Ernstburnnské vápence, relikt cenomanu, duplex.
  3. 9:20 - 10:20 Pod Mušlovem (pískovna): Hrušecké souvrství, fosiliferní badenské písky a vápence.
  4. 10:55 - 11:55 Hustopeče (cihelna): Hustopečské slíny, eger, typová lokalita.
  5. 12:06 - 13:06 Holý vrch u Kurdějova: Němčické souvrství, biodetritické vápence a eocenní korálová fauna.
  6. 13:13 - 14:13 Křepice: Menilitové souvrství, oligocén, rohovce a dynowské slínovce.
  7. 14:38 – 15:38 Pouzdřany (lokalita vinné sklepy): Pouzdřanská jednotka, pouzdřanské slíny, diatomity, oligocén.
  8. 16:00 návrat do Mikulova

Svatý kopeček (Mikulov)

V lomu na sv. úpatí Sv. kopečku u Mikulova jsou odkryty ernstbrunnské vápence svrchní jury (tithon) s tethydní měkkýší faunou (diceráti, nerineidi). Vápence představují kru vytrženou ze sedimentárního pokryvu Českého masivu a začleněnou do ždánické jednotky. Ve stěně lomu je instruktivně odkryt duplex ve vápenci.

Pod Mušlovem (pískovna)

V opuštěná pískovně byly těženy písky hrušeckého souvrství (střední-svrchní baden). V době těžby v nich byly odkryty koryta s štěrky tvořenými jurskými vápenci a drtí měkkýšů. Fauna měkkýšů je obdobná jako na nedaleké lokalitě Kienberk. Stará těžebna Kienberk (PP Kienberg) má stěnu ve vápencích hrušeckého souvrství. Kromě bohaté fauny měkkýšů je zajímavá tafonomicky – epifauny, stopy predace dravými plži, bioeroze.

Hustopeče cihelna

V hliništi bývalé hustopečské cihelny jsou na několika místech odkryty „hustopečské slíny“ ždánicko-hustopečského souvrství ždánické jednotky. Jedná se o distální facii s vysokou převahou pelitů. Mikrofauna dokládá svrchní eger. Lokalita je potenciální typovou lokalitou souvrství a zmiňuje se o ní ve svých prachech Rzehak.

Holý vrch u Kurdějova

V zašlých lůmcích na svazích Holého vrchu jsou odkryty organodetritické písčité vápence a slíny eocenního němčického souvrství ždánické jednotky. Lokalita je pozoruhodná nálezy korálů a výskytem velkých foraminifer.

Křepice

V odkryvu za domem v Křepicích jsou odkryty silicifikované jílovce a opálové rohovce oligocenního menilitového souvrství ždánické jednotky. Zajímavé jsou synsedimentární gravitační vrásy dokládající mezivrstevní skluzy podmíněné laminací a sklonem svahu (?).

Pouzdřany (vinné sklepy)

Typová lokalita pouzdřanského souvrství pouzdřanské jednotky se nachází v oblasti vinných sklepů v Pouzdřanech. Odkryty jsou spodnooligocenní hnědé slíny s makrofaunou drobných měkkýšů a pteropody Spiratella. Horizont bělavých diatomitů je analogií rohovcového členu menilitového souvrství ve ždánické jednotce.

Program exkurze může být modifikován z důvodu stavu výchozů a přístupnosti. Jako alternativní lokality budou v záloze:

Úvaly

Typová lokalita úvalského souvrství (eggenburg-ottnang) ve vídeňské pánvi. Starší část reprezentují jíly s mořskou mikrofaunou a horizonty pteropodů Clio triplicata. Mladší se liší šlírovou facií a výskytem dacitových až andezitových tufitů.

Šitbořice

Typová lokalita šitbořického členu menilitového souvrství ve ždánické jednotce (oligocén). Litologicky převažují hnědé a šedé vápnité i nevápnité jílovce se zbytky ryb.Novinky

14. 10. 2015: Předkonferenční exkurze
Sraz na předkonferenční exkurzi je v 8:45 hod. před hlavním vchodem (parkoviště) do Přírodovědecké fakulty UK (Mlynská dolina, Bratislava). Odjezd na exkurzi je v 9:00 hod.

15.10.2015: Jana Kotková: Diamant a zirkon - svědci procesů při pohřbení zemské kůry do pláštových hloubek
Přednáška pro Veřejnost 15.10.2015 od 18 hodin v sále Cabernet kongresového centra hotelu Galant v Mikulově

Aktualizovaný program kongresu
Zveřejněn aktualizovaný program kongresuKdy a kde

14. 10. 2015: Exkurze
Předkonferenční exkurze: Slovensko - Karpaty
(odjezd z Bratislavy)

15. – 16. 10. 2015: Kongres
Kongresové centrum
hotelu Galant, Mikulov

17. 10. 2015: Exkurze
Pokonferenční exkurze A,B: Východní okraj Českého masivu; Karpaty
Leták ke stažení

CirkulářeDokumenty

Kontakty

Martin Ivanov
Masarykova univerzita, Brno

David Buriánek
Česká geologická služba

Pavel Bokr
Technický správce webuFacebookOrganizátoři a sponzoři