14. 10 – 17. 10. 2015

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti

Mikulov 14. 10. - 17. 10. 2015


Organizační výbory České geologické společnosti (CGSpol.) a Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) si všechny zájemce dovolují srdečně pozvat do moravského Mikulova na otevřený kongres, který bude tematicky zaměřený na aktuální otázky geologického vývoje Českého masívu a Západních Karpat. Vzájemná úzká spolupráce odborníků obou zemí má dlouholetou tradici danou i tím, že obě společnosti se hrdě hlásí k odkazu Československé společnosti pro mineralogii a geologii, od jejíhož vzniku v r. 1923 nedávno uplynulo 90 let.

Vyzvaných přednášek se zúčastní přední osobnosti české a slovenské geologie, odborné prezentace budou mít podobu 15 min. přednášek (+5 min. diskuse) nebo posterů, které budou členěny do tematických sekcí.

Součástí kongresu bude jedna prekonferenční exkurze zaměřená na geologickou stavbu a vývoj Záhorské nížiny v průběhu kenozoika a dvě postkonferenční exkurze. Jedna zaměřená na geologický vývoj východního okraje Českého masívu a druhá geologický vývoj a biostratigrafii moravských Karpat v okolí Mikulova.

Jednacím jazykem bude český a slovenský jazyk a ve stejných jazycích budou v brněnském časopisu Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku publikovány vybrané konferenční příspěvky v podobě kratších recenzovaných článků. Nerecenzovaná abstrakta příspěvků včetně exkurzních průvodců budou publikována v konferenčním sborníku v českém a slovenském jazyce.

Další informace o programu konference mohou podat kontaktní osoby.

Všechny členy ČGSpol. bychom rádi upozornili, že v rámci kongresu proběhne valná hromada členů ČGSpol. a volba nového výboru České geologické společnosti. Podrobné informace o možnostech hlasování, včetně elektronického, budou dostupné na stránkách České geologické společnosti.
Novinky

14. 10. 2015: Předkonferenční exkurze
Sraz na předkonferenční exkurzi je v 8:45 hod. před hlavním vchodem (parkoviště) do Přírodovědecké fakulty UK (Mlynská dolina, Bratislava). Odjezd na exkurzi je v 9:00 hod.

15.10.2015: Jana Kotková: Diamant a zirkon - svědci procesů při pohřbení zemské kůry do pláštových hloubek
Přednáška pro Veřejnost 15.10.2015 od 18 hodin v sále Cabernet kongresového centra hotelu Galant v Mikulově

Aktualizovaný program kongresu
Zveřejněn aktualizovaný program kongresuKdy a kde

14. 10. 2015: Exkurze
Předkonferenční exkurze: Slovensko - Karpaty
(odjezd z Bratislavy)

15. – 16. 10. 2015: Kongres
Kongresové centrum
hotelu Galant, Mikulov

17. 10. 2015: Exkurze
Pokonferenční exkurze A,B: Východní okraj Českého masivu; Karpaty
Leták ke stažení

CirkulářeDokumenty

Kontakty

Martin Ivanov
Masarykova univerzita, Brno

David Buriánek
Česká geologická služba

Pavel Bokr
Technický správce webuFacebookOrganizátoři a sponzoři